7/8" Dia. Nail-On Felt Glides - Espresso

7/8" Dia. Nail-On Felt Glides - Espresso